Liceul Tehnologic de Electronică și Telecomunicații "Gh. Mârzescu"

ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR

1 clasă pregătitoare - 22 de locuri
1 clasă a I-a
1 clasă a V-a

LICEU -     Filiera tehnologică:

      Domeniul producție media:

           2 clase tehnician operator procesare text imagine - 48 de locuri 

      Domeniul electronică, automatizări, telecomunicații:

           1 clasă tehnician de telecomunicații - 24 locuri 

           1 clasă tehnician operator tehnică de calcul - 24 de locuri 

ŞCOALA PROFESIONALĂ

        Domeniul electric:

           1 clasă electrician exploatare joasă tensiune - 24 de locuri cod 567

ŞCOALA POSTLICEALĂ - cu taxă

       Domeniul informatică:

           1 clasă tehnician infrastructură reţele de telecomunicaţii - 28 de locuri